We rely on cookies to understand how our customers use our website.

Traumastem TAF- стерилен резорбируем хемостатичен ретикулум

Наличност: Налично
С физически лица не работим. Само за търговци на едро с МИ, лечебни заведения, лекарски практики, аптеки и дрогерии. Свържете се с нас за ексклузивна оферта. Срок на доставка при наличност - от 3 до 5 работни дни, обикновено до 2 работни дни: .


Traumastem TAF- стерилен резорбируем хемостатичен ретикулум

Характеристики:
Продуктът е стерилен, резорбируем, биосъвместим хемостатичен ретикулум, проектиран за спиране на капилярно, венозно и леко артериално кървене. Той е направен от чист, естествен памук, използващ контролирана технология за оксидация. Цветът е бял или жълтеникав с отличителна миризма. Всяко обезцветяване, което може да възникне с времето, не засяга неговите резултати или функция. Продуктът предоставя бърза и ефективна хемостаза, обикновено до 2 минути; обаче времето, което е необходимо за активиране на хемостазата, зависи от типа хирургична операция и интензитета на кървенето. Високият капацитет за абсорбиране и голямата специфична повърхностна площ с оксидирана естествена целулоза (памук) в съществена степен допринасят за процеса на хемостаза. След контакт с кръвта, оксидираната целулоза се трансформира в адхезивен гел, който предпазва тромбоцитите от измиване от раната, като по този начин по-бързо спира кървенето. Продуктът минимизира периоперативните и ранни постоперативни загуби на кръв и усложнения, има значим антимикробиален ефект, допринася за ускоряването на биохимичните процеси и подпомага процеса на лечение. Той е атравматичен и 100% биоразградим в тялото в срок от 8 дни след приложението без каквито и да е странични ефекти. Когато се използва съгласно инструкциите и количеството, необходимо за постигане на пълна хемостаза, продуктът се абсорбира от мястото на приложение без сериозни неблагоприятни ефекти върху тъканта, дори при повторно използване. Абсорбируемостта на продукта зависи от няколко фактори, включително количеството използван продукт, равнище на насищане на кръвта и естество на заобикалящите тъкани. Остатъците от продукта в тъканите и клетките не причиняват каквото и да е нежелано забавено дразнене. Продуктът проявява антимикробиален ефект in vitro срещу тези микроорганизми: Стафилококи епидермидис (MRSE), ешерихия коли, псевдомонас аеругиноза, кандида албиканс, аспергилус нигер, стафилококи ауреус (MRSA), протеус вулгарис, ентерококи фекалис (VRE), клебсиела аерогенес, бактероидес фрагилис, клостридиум перфрингенс.

Предвидено използване / Индикации:
Продуктът е използван като спомагателно средство за спиране на капилярно, венозно или леко артериално кървене, както и за предотвратяване на ранно постоперативно кървене. Той може да се използва във всички области за спиране на дифузно кървене от повърхности на резекция, като например паренхимни органи, мускули или дефинирани телесни кухини. Широкият обхват на приложение позволява употребата при класически лечения, лечения с роботизирана хирургична операция и ендоскопски лечения (напр. лапароскопски).

Противопоказания:
Продуктът не се препоръчва за спирането на тежко венозно или артериално кървене.

Приложение:
Продуктът се доставя стерилен. След отваряне на пакета, приложете продукта незабавно към изсушената кървяща повърхност. Кървенето обикновено спира в рамките на 2 минути, в зависимост от типа на хирургичната намеса и интензитета на кървенето. Ефектът е локален. Възможно е обвиване и полагане на пластове. Приложеният размер може да бъде регулиран чрез изрязване на основните размери. Може да се използва за спиране на кървене в дефинирани телесни кухини (напр. след отстраняването на тумори или чужди тела) и върху неравна или трудно достъпна област. Приложението е възможно чрез поставянето върху необходимата зона чрез леко притискане, чрез зашиване или чрез използването на продукта като тампон. Продуктът може да се използван за обща хирургия и хирургия на храносмилателния тракт, пластична хирургия, съдова и торакална хирургия, неврохирургия, ортопедия, гинекология, урология, стоматология и други свързани области при множество хирургични интервенции, напр. хирургия на черен дроб, хирургия на бял дроб или хирургия на други паренхимни органи, хирургия на жлъчния мехур, резекции на тумори, част от резекции на органи, хемороидектомия, имплантиране на съдова присадка, биопсия, резекции на стомаха и т.н. Ако е приложен на тънък пласт, продуктът може да бъде оставен на мястото на приложение, ако е необходимо. Въпреки че материалът е изцяло резорбируем, отговорност на лекаря винаги е да вземе решение дали да остави или да не остави материала на мястото на приложение, особено когато се използва като тампон, с изключение на използването на продукта за постигане на хемостаза в близост до, вътре или около костните отвори, областите в съседство с кости, гръбначен стълб, оптичен нерв или хиазма. В този случай продуктът трябва винаги да бъде отстраняван при постигане на хемостаза. Отстраняването от мястото на приложение след постигането на хемостаза може да причини възобновяване на кървенето.

Дозировка и администрация:
Следвайте стерилни процедури при изваждането на хемостата от стерилната торбичка. Прилагайте адекватно количество хемостат с подходящи размери като леко го натиснете върху кървящата област или го държите върху тъканта до постигането на хемостаза. Необходимото количество зависи от естеството и интензитета на кървенето, което трябва да бъде спряно. Въпреки че материалът е изцяло резорбируем, отговорност на лекаря винаги е да вземе решение дали да остави или да не остави материала на мястото на приложение, особено когато се използва като тампон, с изключение на използването на продукта за постигане на хемостаза в близост до, вътре или около костните отвори, областите в съседство с кости, гръбначен стълб, оптичен нерв или хиазма. В този случай продуктът трябва винаги да бъде отстраняван при постигане на хемостаза.

Целева група:
Продуктът е проектиран за всички пациенти без оглед на техния пол или възраст.

Целеви потребител:
Продуктът може да бъде прилаган само от обучени професионалисти, поради неговата индикация.

Предупреждение:
Продуктът се доставя стерилен и е предназначен само за еднократно ползване. Само непокътната опаковка осигурява стерилността на продукта. Не използвайте продукта, ако опаковката е повредена. Хемостатичният ефект на материала е по-голям, ако е приложен сух. Следователно не го накисвайте във вода или във физиологичен разтвор. Въпреки неговия демонстриран антимикробен ефект, продуктът не е планиран като заместващ продукт за систематично приложените като терапевтичен или профилактичен антимикробиален агент. Продуктът не е планиран като заместник за щателна хирургична техника и надлежното приложение на лигатури или други конвенционални процедури за постигането на хемостаза. Продуктът е стерилизиран чрез гама лъчение; не рестерилизирайте продукта. Избягвайте оставянето на продукта в замърсени и некървящи места, тъй като отделно от кръвта, телесните течности значително забавят хемостатичния ефект, както и последващата биоразградимост на продукта. Въпреки че продуктът е изцяло абсорбируем хемостат, в случай на оставяне на хемостата в тялото на пациента, в изключителни случаи, локална реакция на организма към чуждо тяло не може да бъде напълно изключена. Рискът от локални реакции може да бъде минимизиран чрез използването на най-малкото необходимо количество от хемостата и чрез спазване на инструкциите за употреба. При използването за оториноларингологични лечения, необходимо е да се предприемат необходимите предпазни мерки за елиминирането на риска за пациенти, които вдишват хемостат, например при спиране на кървенето след тонзилектомия или спиране на кървене от носа. Ако продуктът се използва като обвивка по време на съдова хирургия, не прилагайте прекалено стегнато.

Съхранение и срок на годност:
Съхранявайте хемостата в суха среда, в неговата оригинална опаковка при регулирана температура (2°C - 30°C) и защитен от пряка слънчева светлина. Хемостатът се доставя стерилен в своята оригинална опаковка с различни размери. Срокът на годност е отпечатан на опаковката. Не използвайте продукта след изтичането на срока на годност.

Обезвреждане:
Ако продуктът бъде извлечен от тялото след приложение, т.е. не е оставен в организма, за да бъде абсорбиран, той се обезврежда като биологичен отпадък.

Опаковка: 10 броя

За употреба изключително само от лекари.окислена целулоза =100% полианхидроглюкуронова киселина

Подобни продукти